Honing van de imker
Marijke en Peter, imkers
Bijen in de tuin

Alles wat u wil weten
van naaldje tot draadje
 imker marijke
Kan ik u helpen ?
 soorten honing  

creme honing

honing zonder  suiker

propolis

royal jelly

 mede honingwijn

rauwe honing

bio honing

koud geslingerde honing

koninginnebrij

pollen

bijenbrood

bijen-was

info over bijen

honing gezond
 
_________________________________________________________________________________________________________
Zuiver ambachtelijk     Eigen productie     Scherpe prijzen
    ☆ Recensies

Help, bijen in mijn tuin

Tips om problemen te voorkomen

De bijen komen uit de grond

Honing-bijen leven nooit in de grond, wilde bijen wel.

honingbij Er zijn honderden soorten wilde bijen en hommels en ruim 80% van die soorten leeft ondergronds. Zij worden ook zandbijen of aardbijen genoemd. De zogenaamde bijenhotels bedienen slechts een zeer klein deel van de wilde bijenpopulatie.
De meeste soorten leven bovendien solitair.
Honing bijen leven bovengronds.

Wilde bijen en hommels steken nooit!
De soorten hebben geen angel of een onschadelijk kleine en zijn niet agressief.

Hommels zien eruit als extra grote dikke honingbijen.
Honingbijen, hommels en wilde bijen zijn wettelijk beschermd, we hebben ze broodnodig.

Zij mogen dus nooit vernietigd, en u kan de wilde bijen ook niet (laten) verplaatsen.
Laat de beestjes gewoon met rust, laat hen hun nuttige bestuivings-werk doen, dan zullen zij u ook niet storen.

Of zijn het wespen ?In het kort:
bijen zijn behaard en bruin met gele strepen, een wesp is overwegend geel, slanker en niet of nauwelijks behaard.
Wespen steken wel.

Meer info
Over wespen en hoe die te bestrijden

Problemen met bijen voorkomen

Zijn honingbijen gevaarlijk

Tot zo'n tweehonderd jaar geleden leefde hier hoofdzakelijk de zwarte honingbij. Deze soort was berucht voor haar agressieve/defensieve gedrag, echte steekduivels. Beslist een nuttige verdedigingstactiek voor de instandhouding van haar volk, maar niet echt gewenst door de mens in onze dichtbevolkte streken.

Onder andere daarom werden andere rassen geimporteerd en via kruisingen en doorgedreven selectie zachtaardige honingbijen gekweekt. De veredelingstechnieken met speciale bevruchtings-eilanden en kunstmatige inseminatie hebben geleid tot handelbare zachtaardige soorten, die enkel steken bij fysieke bedreiging. Een bij die gekneld raakt of zich bedreigd voelt, zal steken. Laat haar met rust en ze steekt niet.

De zwarte bij is hier ondertussen zo goed als verdwenen, tot spijt van de romantici. Ze is nu enkel nog te vinden in enkele "reservaten".

Eerlijkheidshalve moeten we eraan toevoegen dat via minder goed beheerde volken er soms bastaarden rondvliegen, zogenaamde F2 of F3 generaties. Die zijn wat kregeliger. Maar ook zij zullen niet spontaan aanvallen of steken.

De bijen hangen in een tros aan een boom

Een bijenzwerm kan u eenvoudig herkennen: Zij komen luid zoemend aanvliegen in een metersbrede dichte wolk en vormen, na landing, een tros met ongeveer de grootte van een voetbal. Een tros kan vlotjes 20 000 tot 30 000 bijen bevatten.

honingbij in zwerm Een zwerm is het natuurlijke vermenigvuldgings gedrag van de bijen: zodra de populatie te sterk groeit maken ze een nieuwe koningin. Vlak voor de geboorte van de jonge koningin vertrekt de oude koningin dan samen met een deel van haar werkbijen. Zwermen worden vooral gevormd in de periode mei tot juli en vertrekken meestal rond of kort na de middag.

Een imker probeert zwermen te verhinderen via allerlei biotechnische ingrepen. Maar het loopt niet altijd zoals verhoopt.
De schatjes zijn soms wat eigenzinnig.

Is een bijenzwerm gevaarlijk

Neen.
Als u hen met rust laat, zullen zij u ook niet opzoeken of steken. Die hebben op dat moment andere katten te geselen. Na hun vertrek uit de bijenkast zoekt de zwerm een tijdelijke rustplaats in de nabije omgeving. In casu: uw tuin. Terwijl de tros daar hangt, rond de koningin, gaan enkele verkenners op zoek naar een defintieve woonplaats.

Zodra een goede locatie is gevonden vertrekt de zwerm opnieuw, meestal is dat nog dezelfde dag. Dat gebeurt opnieuw in een grote luid zoemende wolk. Geniet van het spektakel, vanop afstand. U beleeft het waarschijnlijk maar een keer in uw leven.

Wat moet ik doen met die bijenzwerm

Zoals voormeld vertrekt de zwerm uit zichzelf.
In ons huidige milieu is de overlevingskans van dergelijke zwerm echter zeer klein. Zonder hulp van een imker halen ze zelden het voorjaar.

Vermits bijen zich altijd in de directe buurt van hun originele verblijfplaats verzamelen is er dus een bijenstand kort bij uw woning. Neem contact met de imker, hij/zij zal de zwerm beslist komen ophalen.
Kent u er geen, zoek een lokale imkervereniging of bevraag de gemeentediensten, die kennen wel enkele imkers.

Voor wespen echter kan u niet terecht bij een imker.

Problemen met bijen voorkomen

Voor bijen is het simpel:
Dat zijn workaholics die geen interesse hebben in uw voedsel, bijen eten enkel nectar en stuifmeel. Het enige dat hun aandacht kan trekken zijn sterke geuren zoals haarlak, aftershave, zweet, enz.

Mogelijks zijn ze op verkenning en komen gewoon even kijken. Beetje buurten. In uw persoontje echter hebben ze niet de minste interesse. Geen enkele, rien, nada, nothing at all. Ja, ik besef het, een zware klap voor uw ego, maar de waarheid heeft zijn rechten. U laat hen Siberisch.

In elk geval:
NIET slaan, dat wordt gezien als een fysieke bedreiging en daardoor krijgt u meteen de volle aandacht: ego gered. Negeer het beestje en het zal verdwijnen. Mocht u dat niet kunnen opbrengen dan bestaat een efficiente methode erin om het gewoon zachtjes weg te wuiven, zoals een ongenode gast. Zo van: "hop hop, moeke heeft viskes gebakken" 😃

Mocht het meisje toch wat traag van begrip zijn: een TIP

Met een eenvoudige plantenspuit (zo eentje waarmee u de kamerplanten bevochtigd) spuit u het bijtje nat. Bijen hebben een hekel aan water: met natte vleugels kunnen ze niet vliegen. Als u goed mikt zal de bij dan ergens gaan uitrusten om te drogen. Het schaadt haar niet en u bent gerust.

Wespen dat is een ander verhaal
Lees even wespen en hoe die te bestrijden om "close encounters" met die rotbeesten te vermijden


Imker in een woonwijk ??

Een zwerm gehad of regelmatig bijen in uw tuin, dan is er vermoedelijk een imker in uw buurt. Kan dat, mag dat in een woonwijk?

In gans Europa worden bijen wettelijk beschermd en mogen deze letterlijk overal geplaatst. In de tuin of op het dak, alles kan. Aantal volken is eveneens onbeperkt, de imker bepaalt zelf in functie van het drachtgebied.

De verschillen in regionale wetgeving beperken zich tot afstandsregels t.o.v het woonhuis van de buren. In Nederland is dat 30 meter, in Belgie 20 meter of 10 meter indien er een 2 meter hoge schutting staat.

Die tolerantie heeft een reden
Bijen zijn onmisbaar voor een groot deel van onze groenten- en fruitproductie, zaadgewassenteelt, bestuiving in het algemeen en instandhouding van de diversiteit. Zelfs met steun van imkers sterft elke winter 20 tot 30% van de volken. Zonder imkers sterven ze uit wegens o.a beperkt voedselaanbod, bestrijdingsmiddelen en import parasieten. Vermits imkerij in onze streken niet rendabel is en spreiding over het grondgebied een noodzaak, moeten samenleving en landbouw in hoofdzaak steunen op de duizenden hobby-imkers.

Interesse om er ook aan te beginnen? Neem dan contact met een lokale imkervereniging, die zullen u gratis wegwijs maken in de wondere wereld van deze onmisbare dieren.
************