Honing van de imker
Marijke en Peter, imkers

Alles wat u wil weten
van naaldje tot draadje
 imker marijke
Kan ik u helpen ?
 soorten honing  

creme honing

honing zonder  suiker

propolis

royal jelly

 mede honingwijn

rauwe honing

bio honing

koud geslingerde honing

koninginnebrij

pollen

bijenbrood

bijen-was

info over bijen

honing gezond
 
_________________________________________________________________________________________________________
Zuiver ambachtelijk     Eigen productie     Scherpe prijzen
    ☆ Recensies
Honing zonder suiker

Honing zonder suiker

Wordt aan de honing suiker toegevoegd?

NEEN.
In normale praktijk wordt er niets, totaal niets, toegevoegd aan de honing en ook niets aan onttrokken.
Er wordt helaas met honing ook gefraudeerd, net zoals met andere produkten.
suiker of honing
Sommigen kunnen slecht weerstaan aan de verleiding om honing aan te lengen met suikers, het prijsverschil tussen honing en suikerstroop is aanlokkelijk.

Een praktijk die vooral terug te vinden is bij (buitenlandse) tussenpersonen en/of producten.

Belgie telt ongeveer 7.000 imkers, in Nederland zijn er bijna 10.000 en in beide landen doet de meerderheid dit als hobby of (kleine) bijverdienste. Volgens de gegevens van het Belgische agentschap voor voedselveiligheid heeft slechts een goede 2 % meer dan 24 volken.

De gemiddelde Belgische of Nederlandse imker heeft 10 bijenkasten en is 61 jaar oud.     Mediterrane, Aziatische of Amerkikaanse imkerbedrijven hebben makkelijk 1.000 tot 2.000 kasten.

Amerikaanse en Aziatische imkers werken op industriele schaal. Zij reizen in trucks met honderden bijenkasten het land rond, om de oogsten te volgen. De immense velden en boomgaarden waar zij over beschikken, daar kunnen wij slechts van dromen.

amerikaans imkeren
Waarmee we niet willen insinueren dat alle grote bedrijven frauderen, maar de beschikbare volumes en de langere distributieketting met voortverkopers, mengers en verpakkers maakt het produkt kwetsbaarder.

Honing staat in de Europese top tien van meest fraudegevoelige producten.

Waarom is de imkerij in de Benelux zo kleinschalig en waarom zijn hier geen beroepsimkers?

Het seizoen duurt slechts zes maanden en het aanbod aan nectar in onze regio is simpelweg te klein. De mogelijke inkomsten van honingverkoop staan niet in verhouding tot de nodige inspanningen.

Het voordeel is dat hobbyisten zich zelden bezig houden met fraude. Het gaat hen niet om geld.
Volgens de laatste cijfers is minder dan 20 % van hier geconsumeerde honing afkomstig van lokale imkers.

Krijgen de bijen suiker?

JA.
De geoogste honing is hun voedselvoorraad.
Wanneer de imker oogst in het voorjaar dan is er ruim voedsel beschikbaar in de natuur. bestuiving Na de laatste oogst,in juli/augustus, daalt het aanbod.

Om de bijen te laten overwinteren wordt hen dan suikerstroop aangeboden.

Maar op dat moment zijn de honingzolders waaruit de imker zijn honing oogst al verwijderd.


De bijen slaan die stroop dan op in de broedkamer waar ze overwinteren en zich voeden met die suikerstroop.

In het voorjaar worden de restanten van die suikervoorraad door de imker verwijderd voordat de honingzolders worden herplaatst.


Wat geoogst wordt uit de honingzolders is dus altijd 100% zuivere honing zonder toegevoegde suikers.

Is die suiker dan niet slecht voor de bijen en voor de honing ?

NEEN

De honing
Zoals hierboven besproken komt de suiker die als wintervoeding wordt gegeven, bij een correcte imker, nooit in de honing terecht. De suikerstroop dient enkel als voedsel voor de bijen en staat volledig los van de later door hen opgehaalde nectar.

De bijen
Er is al ruimschoots aangetoond dat de bijen op suikerstroop perfect overwinteren, zij starten het voorjaar kerngezond en energiek.
Daarnast leven bijen niet enkel van suiker, zo mogelijk nog belangrijker voor hen is de voorraad stuifmeel/bijenbrood. Dat is hun bron van vitamines en andere broodnodige voedingsstoffen.
Sterker zelfs:
Bijen ontlasten zich nooit in hun kolonie / de bijenkast, zij ontlasten zich enkel tijdens hun vluchten.
Anders gezegd tijdens de overwintering blijft hun ontlasting in hun darmstelsel. Dat is grofweg van eind september/begin october tot eind februari/begin maart, afhankelijk van het weder. Die ontlasting blijft dus vijf a zes maand in hun lichaam.

Suikerstroop is 100% verteerbaar, vrijwel zonder afvalstoffen, terwijl honing veel complexer is en de bijen dus ook meer ballast geeft. Afhankelijk van de bezochte bloemen stijgt daarmee het risico op diarree omdat sommige nectars in het bijenlichaam extra veel afvalstoffen nalaten, die uiteindelijk de diraree kunnen uitlokken. Suikerstroop is niet alleen het meest economische voor de mens, het is tegelijk het minst risicovolle voor de bijen om te overwinteren.

In mijn honing zitten suikerkristallen

In uw honing verschijnen na verloop van tijd soms grove kristallen, die de indruk geven dat suiker werd toegevoegd.

Honing bestaat voor ongeveer 80% uit glucose en fructose. Het is de van natuur aanwezige glucose die na verloop van tijd spontaan grove kristallen vormt. Dat is een 100% normaal, natuurlijk proces.

Het is dezelfde kristallisatie die van in het begin bepaalt of de honing vloeibaar of vast wordt. Hoe snel dit proces verloopt hangt af van de glucose/ fructose verhouding en van de bewaar omstandigheden.

Vaste honing / creme honing is een geleide kristallisatie, waarbij de imker het proces stuurt richting kleine losse kristallen. Afhankelijk van de soort honing en de bewaaromstandigheden zal op termijn het proces onvermijdelijk verder evolueren en de honing een vastere vorm aannemen, eventueel met grove kristallen.

Voormelde kristallisatie kan omgedraaid en de verandering in de honing kan terug gedraaid

Samengevat:
Eventuele kristallen in uw honing zijn geen indicatie van fraude, maar de natuurlijke evolutie van een natuurproduct.
************